Tlaková kanalizace

Domovní čerpací stanice s připojením do mobilní sítě a online monitoringem, určená pro rodinné domy, chaty a chalupy – přehledné ovládání s barevným dotykovým displejem.
od 29 000 Kč bez DPH
od 35 090 Kč s DPH

Domovní čerpací stanice, určená pro rodinné domy, chaty a chalupy – přehledné ovládání s barevným dotykovým displejem.

od 25 500 Kč bez DPH
od 30 855 Kč s DPH

Domovní čerpací stanice určená pro rodinné domy, chaty a chalupy – ekonomická varianta.

od 20 900 Kč bez DPH
od 25 289 Kč s DPH
Dvojitá domovní čerpací stanice, určená pro bytové a průmyslové objekty.
od 49 500 Kč bez DPH
od 59 895 Kč s DPH

Technický popis

Systém tlakové kanalizace NORIA je založen na odvádění odpadních vod pomocí objemového čerpadla umístěného v čerpací šachtě, do které jsou samospádem odpadní vody z nemovitosti svedeny. Čerpadlo vybavené drtičem nečistot je řízeno elektronicky. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního čidla snímače hladiny, dojde k sepnutí čerpadla a následnému vyčerpání šachty. Po vyčerpání pod určitou hladinu v šachtě čerpadlo opět automaticky vypne. Záruční doba je 36 měsíců. Servis provádíme přímo na místě bez reklamačního řádu 30 dní a to do 48 hodin od nahlášení poruchy.

Dodávka systému tlakové kanalizace zahrnuje celonerezové objemové čerpadlo NORIA LUCA-100-16-N, čerpací šachtu s plastovým poklopem (nosnost 200 kg), sadu prostupních manžet (nátok – DN 160, výtlak – DN 40, chránička elektro – DN 40), řídící jednotku se snímačem hladin (řídící jednotka s proudovým chráničem, motorovým spínačem, stykačem, akustickým a optickým alarmem), snímání hladiny (el. sondy v kombinaci se dvěma plovákovými spínači, nebo dva plovákové spínače), kompletní sestavu armatur (pojistný ventil, zpětná klapka, kulový uzávěr, RPE spoje a potrubí). Jako doplňkovou službu nabízíme elektro montáž, zapojení v šachtě, uvedení provozu, revizi a zaškolení obsluhy. Neprovádíme výkopové práce a usazení jímky.