REKLAMAČNÍ LIST – POTVRZENÍ REKLAMACE

(§1921 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §13,§19 odst.1 a § 24 odst. 7 písm. I) a v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)